Tedis
Начало Карта на сайта Вход English 
За Нас
Услуги
Дизайн
Публикуване
Поддръжка
-
Информация
Мрежата
Технология
Проблеми
Нашето Решение
За Контакти
Мрежата
Какво е Интернет
Интернет е световно-достъпна публична среда от взаимно-свързани компютърни мрежи. В основата на всяка свързана към Интернет мрежа стоят мрежови протоколи, като най-разпространените от тях са IP (Internet Protocol), TCP (Transfer Control Protocol) и UDP (User Datagram Protocol). Тези протоколи определят начина на комуникация между свързаните в мрежата устройства. Всяко от свързаните устройства може да предоставя услуги (или данни) или да бъде потребител на услуги (или данни). На базата на това определение устройствата условно се делят на Сървъри и Клиенти. Много често в реалния свят дадено устройство (компютър) е едновременно и клиент и сървър. Може да добавим, че съществуват също и голям брой поддържащи устройства, които осигуряват правилната и безотказна работа на мрежата.
 

Услуги и сървъри
Услугата е специфична за сървъра дейност, която той предоставя на клиентите за използване. Типични услуги за Интернет са електронната поща, файловия трансфер и разбира се достъпа до Web документи. Думата сървър може да отнася за различни понятия. Например под сървър може да се разбира самия хардуер (компютърът), който обикновено е предназначен да работи непрекъснато. Поради това тези машини са високо надеждни и с висока производителност. Друго значение на сървър е програма, която следи за запитвания от клиентите и отговаря на тези запитвания по подходящ начин. Често под сървър се разбира комбинацията и от двете значения. Тоест машина (компютър), който е предназначен за определена услуга. Накратко те се наричат с името на услугата, например: Web сървър, Mail сървър и т.н. За да имаме Web сайт ни е необходим именно Web сървър. Web сървъра може да предоставя на клиентите файлове с различни формати като например: текстови файлове (HTML документи), изображения, PDF документи, мултимедийни файлове и много други. Протоколът на обмен на информация между Web Сървъра и Клиента е HTTP (Hyper Text Transfer Protocol). За да бъде Web сървъра достъпен за всички се нуждаем още от един сървър наречен DNS Сървър.
 

Домейн
Домейнът е име, което се присвоява на определен сървър. То е необходимо понеже основния протокол в Интернет е IP, а при него намирането на сървъра става на базата на цифрово кодиран адрес (IP адрес). Именно тук идва на помощ DNS Сървър, той преобразува домейн името в IP адрес и позволява достъп до сървъра само чрез име. Както може би се досещате тези имена се резервират и поради тази причина се и заплащат. Така че за да имаме публично достъпен сайт са ни необходими домейн име, DNS сървър и Web сървър.

Прочетете повече в Технология